{nocache:77fb2f54cb236879ec8eef5fb05b7fcf#0}
會員專區 會員登入
會員登記忘記密碼
尋找門市
《SPSS 統計教學實例應用(附光碟)》
編者 邱振崑
出版社 松崗電腦圖書資料股份有限公司
ISBN 9789861255569
分類 電腦與資訊科技 > 電腦應用軟件 > 其他
價格 HK$197.00
 
匯率只供參考
貨幣兌換參考
匯率只供參考
本網站未能顯示存貨,書籍資料僅供參考。
如欲查詢店存或選購,請致電或親臨門市了解更多。
 更多資料
SPSS統計套裝軟體與Minitab等其他出名統計軟體一樣頗受學校及企業人士喜愛,但對於初次使用者若無深入淺出的參考書,則有茫然不知所措的感覺;至於spss慣常使用者(老客戶)而言,亦常遇到問題不知如何切入的困擾。本書乃針對此方面作適當按排。希望能提高學校及產業的生產力,並享受下列三大樂趣:

1. 揮別對統計學電腦應用一知半解的迷惘

3. 享受一舉三得的樂趣(學會電腦、統計、資料處理圖表製作)

4. 享受電光石火般產生統計報表及亮麗圖形的樂趣

本書亦針對大專院校及技術體系學校之電腦“資料處理”相關課程作確實有效率的安排,足供一學年八學分課程。不但易於教學且頗受師生歡迎,掌握容易學習、容易了解、把統計學艱難的部分化為一般化的智慧。使老師很樂意且有效率地帶領學生進入統計資料處理的真實世界,使學生於最短時間內學會資料處理、圖表製作、案例檢視、統計分析、決策報告。只要履歷表載明:“修習spss統計資料處理”等類似的字樣,相信企業一定非常歡迎,且其評價一定勝過一般“試算表”軟體的認證。

由於本畫內容含蓋廣泛,包括資料預勘、圖表製作、案例分析、初等及高等統計,所以亦可供研究所學生寫作論文或平常學習報告的參考,提昇報告的水準。

統計學之電腦應用牽涉的學科範圍相當廣泛,且發展及更新十分速度頻繁,一日千里,書中謬誤之處尚祈方家及讀者不吝賜正,俾於日後補正。

接著記住筍子勸學篇的良言提高你的生產力:

荀子勸學篇有云:順風而呼,聲非加疾也,而聞者彰;假輿馬者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而絕江海。君子生非異也,善假於物也。希望本書能幫助讀者大副提高效率及學習成果。本網站建議瀏覽環境: Chrome/Firefox/Internet Explorer 9.0+; 屏幕解像度1024x768或以上
©1999-2018 商務印書館(香港)網上書店有限公司 版權所有
放入暫存架